Onze hulp is in de naam des Heren…

Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. {Ps 124:8} Door dr. K.D Goverts Je kunt vertalen: die hemel en aarde gemaakt heeft, maar je kunt het ook vertalen in de tegenwoordige tijd en zeggen: ‘die hemel en aarde maakt’. In dat woord maken zit ook die gerichtheid op […]

Read more Onze hulp is in de naam des Heren…

Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw

Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw. Door dr. K.D Goverts Paulus zegt: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” {Rom.12:2}. Er staat in deze tekst een woord dat samenhangt met schema. […]

Read more Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw

Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel

Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel  Door dr. K.D Goverts “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen”{Rom.3:25}. Door dat woord voorgesteld zou je op het eerste gezicht eventueel kun­nen denken, dat God een voorstel doet aan de tegenpartij. Maar, als je na­gaat hoe dat woord […]

Read more Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel