De we­reld is de aarde niet

De we­reld is de aarde niet Door dr. K.D Goverts Hoe intenser je met God leeft, hoe meer je ook van de aarde gaat hou­den. Soms zijn er in de christelijke eindtijd-visies bepaalde idee­ën bin­nen­ge­slo­pen in de geest van: ‘Wijk thans o wereld uit mijn oog’.  Maar de we­reld is de aarde niet! Dat is […]

Read more De we­reld is de aarde niet

De vrouw is geen afsplitsing van de man.

De vrouw is geen afsplitsing van de man. Door dr. K.D Goverts  Wat opvalt is, dat voor de mens drie zelfstandige naamwoorden wor­den gebruikt: adam (mens), sachar (mannelijk) en lekevah (vrou­we­lijk). Daar­naast worden er voor die mens twee voornaam­woor­­den ge­bruikt, namelijk: hen en hem. Daarom is het belangrijk te con­sta­te­ren, dat adam niet betekent: de […]

Read more De vrouw is geen afsplitsing van de man.

Het is principieel onmogelijk van God gescheiden te zijn

Het is principieel onmogelijk van God gescheiden te zijn Door dr. K.D Goverts Je hoort – hoe dan ook – bij God. God blijft liefhebben, Hij is een Va­der, die blijft liefhebben. God hoeft de mensen ook niet te straffen, want Hij heeft ze nooit veroordeeld. Van Gods kant hoeft God de men­­sen niet te […]

Read more Het is principieel onmogelijk van God gescheiden te zijn

Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft

 Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft Door dr. K.D Goverts “Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft” {Hebr.1:2}. In de Griekse tekst staat in plaats van de wereld: de aeonen, de tijd­per­ken. ‘Door wie Hij ook de tijdperken ge­maakt heeft’, zoals er let­ter­lijk staat. In het Hebreeuws is het woord tijdperk ‘olam. […]

Read more Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft

De betekenis van het woord Telos

Dat woord telos heeft een scala van betekenissen. Door dr. K.D Goverts Telos – cirkel, kring Het einddoel wordt bereikt, als de cirkel rond is. Daar komt dus ook het woord teleios vandaan, volmaakt. “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt (teleios) is”.  {Matt.5:48} God is een volmaakte cirkel, die niemand buitensluit. […]

Read more De betekenis van het woord Telos

De betekenis van het woord Sunteleia.

In het Grieks staat er voor voleinding het woord sunteleia. Dat woord heeft nogal wat betekenissen Door dr. K.D Goverts Sunteleia – gemeenschappelijke bijdrage tot een belasting Gemeenschappelijke bijdrage tot een belasting. Als ieder dus zijn sunte­leia heeft betaald, kan de belastingdienst zeggen: nu hebben we onze sunteleia compleet. Het is goed om dit punt […]

Read more De betekenis van het woord Sunteleia.