“…gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren”.

“…gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren”. “…welzalig hij, die uw kinderen zal vastgrijpen en ze zal verstrooien naar de Rots toe”. Let wel: de Rots, met een hoofdletter, dit i de Heer Zelf, die elders immers ook “de Rots” genoemd wordt {b.v. Ps.18:2}. Deze vertaling is volkomen verantwoord, mede […]

Read more “…gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren”.