“…gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren”.

“…gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren”. “…welzalig hij, die uw kinderen zal vastgrijpen en ze zal verstrooien naar de Rots toe”. Let wel: de Rots, met een hoofdletter, dit i de Heer Zelf, die elders immers ook “de Rots” genoemd wordt {b.v. Ps.18:2}. Deze vertaling is volkomen verantwoord, mede […]

Read more “…gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren”.

Psalm 23

Rabbijn Hirsch zei eens over psalm 23 “Zolang ik op aarde zal toeven, alle dagen van mij leven, zullen alleen goedheid en ontferming mij volgen. Wat dit leven ook moge brengen, hoe tragisch het ook mag lijken, ik zal het eenvoudigweg beschouwen als een gift van Uw goedheid en genade. Wanneer eens de dagen van […]

Read more Psalm 23

Pesach

Pesach Door Joop Neven Het woord Pesach komt van: פסח pásach:”hinken”, een “hinkstap” of  “hinksprong” maken, over heen “stappen/opspringen”, “overslaan”). פסח (pesach) is het feest ter herinnering aan de Here God, die met een “hinkstap” door Egypte trok en over de huizen heenstapte waar bloed van het paaslam aan de deur- post was gestreken “En […]

Read more Pesach