Gods zegen voor het nieuwe jaar

Door Joop Neven

Dit is een wens die we deze dagen tot en naar elkaar uitspreken. Soms wordt hij gebruikt als een soort groet: “nou, Gods zegen, hoor!” Vaak wordt te oppervlakkig over die zegen van God gesproken. Maar wat ontvang je dan eigenlijk. Er zijn heel wat woorden in de Bijbel, die een geweldige geladenheid hebben, maar waarvan wij vaak een heleboel kwijtgeraakt zijn. Juist als je woorden veel gebruikt, vergeet je soms de inhoud van die woorden. Daarom moeten we soms weer gaan ontdekken wat de kracht van bepaalde woorden betekent.

Zegenen, als er in de Bijbel gezegend wordt, is dat in feite een unieke gebeurtenis. Als je bijvoorbeeld het slot van Genesis leest, zie je daar Jacob zijn twaalf zonen bij zich roept, waarna hij ze één voor één zegent. Die zegen wordt ‘op hen gelegd’ en is dan ook bepalend voor hun hele toekomst. Vandaar dat het ook niet toevallig is, dat Jacob die twaalf zegens pas uitspreekt aan het eind van zijn leven.

Wat zegenen nu inhoudt zien we onder andere zo mooi in de volgende tekst uit Numeri 6 vers 27: “Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen”. Zegenen is dus: de Naam van God op iemand leggen. Daar zit een geweldig geheim in als je voor iemand gaat bidden, dan ga je Zijn Naam op hem of haar leggen. Als je voor iemand bidt, of bidt voor een bepaalde situatie, leg je de Naam van God op die persoon of situatie. Als je iemand zegent, breng je hem dus onder de Naam van God. Prachtig toch? Zegenen is ook: Hem erkennen, Hem de plaats geven die Hem toekomt.

Hem de plaats geven waar Hij recht op heeft, het geweldige geheim van God bekend maken, dat is de wens voor 2024. Via de eeuwen zal Gods bedoeling in Christus tot ontplooiing komen. Het schitterende plan zal zich stap voor stap ontvouwen. God zal Zijn volmaakte plan van liefde door de eeuwen {aionen}ontvouwen.. Voor het komend jaar hebben we een geweldige Boodschap. Namelijk: “Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovige. Beveel en leer dit” {1Tim.4 vers 9-11}. Wat een geweldig Reddingsplan ligt hier voor de wereld klaar. De wereld is al gered alleen de wereld heeft het zelf nog niet door. Reikhalzend wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods {Rom.8vers 19}. De liefde van God vernietigt alle macht van de wereld. Het is de trouw van God, die maar blijft zoeken naar de mens, maar de mens is niet thuis.

Wonder
Er staat in Hosea 11 vers 8-9; “ ……. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed” Dat is toch wel een wonder, Hij komt niet in toorngloed. Dat is ook wat het Hebreeuwse woord voor wonder betekent. Het Hebreeuwse woord voor “wonder” is eigenlijk: “iets wat uitgespaard wordt”. Het betekent aan de ene kant: het wordt uitgespaard, aan de andere kant betekent het ook; “ iets waar je niet bij kunt, iets wat ontrukt is”. Het wordt ontrukt aan je begrip, maar het wordt ook ontrukt aan de duisternis. Het wonder is ook, dat God in staat is – misschien wel op en manier die wij niet kunnen bevatten – om zo te vergelden, dat het shalom bewerkt. Prachtig is om te ontdekken dat God vergeldt door het geven van tegengewicht. Hij geeft “shalom” Hij geeft “heelmaking”. Als tegenwicht is daar Christus. Hij gaat soms langs wegen, die geen mens zou bedenken, waar geen mens Hem kan volgen. Dan wordt het donker en gaat het licht uit….. Kijk maar naar de huidige toestand in de wereld. God gaat altijd nog één stap verder. En dat is Zijn wonderlijk geheim, hoe Hij recht en liefde samenbrengt in één verband. Liefde en recht, waarheid en recht.

Er komt een laatste rechtzetting, een gericht, een oogst. Dat is het grootse, het onvoorstelbare: wie begint eraan: alle dingen rechtzetten? Dat ziet eruit als een eindeloze stapel dossiers. De enige die eraan begint, is Hij, Die begin noch einde heeft, Die Begin en Einde is.

Een gezegend Nieuwjaar

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *