Zegenen

Zegenen In verband met het verschil is tussen prijzen en ze­­ge­nen het volgende: Zegenen is iemand de plaats geven, die hem toe­­komt. Of: iemand tot zijn recht laten komen. Iemand de kracht toe­­­ken­nen, waardoor hij of zij tot zijn bestemming kan komen. God ze­gent de mens. Dat betekent in wezen, dat God de mens op […]

Read more Zegenen

Ruach

Ruach Door dr. K.D Goverts Ruach betekent in de eerste plaats adem, wind, stormwind en van daaruit gaat het ook betekenen geest. In dit vers staat: heilige Geest, zonder lidwoord. Het is eigenlijk adem van God. In de loop van de eeuwen is het denken in dit opzicht veel statischer geworden. Men gaat dan spreken […]

Read more Ruach

Er zal een rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai

Door dr. K.D Goverts Jesaja 11 is één van de Messiaanse profetieën. Het is een schitterend lied, wat hier door Jesaja wordt gezongen. « En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wor­telen zal vrucht dragen”{Jes.11:1} « Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, […]

Read more Er zal een rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai

Driemaal heilig

Driemaal heilig Door Joop Neven God is één, maar Hij laat Zich niettemin op meerdere wijzen kennen. Meer dan eens lezen we: “de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob”. Waarom niet veel korter: “de God van Abraham, Izaäk en Jakob”? Het gaat toch om één God? Jawel, maar de […]

Read more Driemaal heilig

De sluitsteen van de ware tempel

De sluitsteen van de ware tempel Door dr. K.D Goverts Wellicht is er nog een diepere zin gelegen in de uit­drukking ‘steen der af­zon­dering’. Dit is de sluitsteen en we weten dat Jezus de sluitsteen van de ware tempel is. Hij is ook de steen der afzondering of der onder­scheiding, want juist door Hem is […]

Read more De sluitsteen van de ware tempel