Driemaal heilig

Driemaal heilig Door Joop Neven God is één, maar Hij laat Zich niettemin op meerdere wijzen kennen. Meer dan eens lezen we: “de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob”. Waarom niet veel korter: “de God van Abraham, Izaäk en Jakob”? Het gaat toch om één God? Jawel, maar de […]

Read more Driemaal heilig

De sluitsteen van de ware tempel

De sluitsteen van de ware tempel Door dr. K.D Goverts Wellicht is er nog een diepere zin gelegen in de uit­drukking ‘steen der af­zon­dering’. Dit is de sluitsteen en we weten dat Jezus de sluitsteen van de ware tempel is. Hij is ook de steen der afzondering of der onder­scheiding, want juist door Hem is […]

Read more De sluitsteen van de ware tempel