De Joodse wijzen gingen omstreeks 1550 op vrijdagavond vanuit Safed, en ze zongen hun lied, de sjabbat tegemoet. Het prachtige lied, geschreven door Shelomo Alkabetz [1500 – 1576] :
Lekha dodi – Ga, mijn Beminde.

Lekha dodi, liqrat Kallah לכה  דודי   לקראת   כלּה
Ga, mijn Geliefde [mijn beminde], de Bruid tegemoet
het aangezicht van de Sjabbat willen wij ontvangen

De Sjabbat: miqqèdem nesuchah  מקּדם נסוכה

vanaf Qèdem [vanaf de Voortijd, of van de Oorsprong, dat is de Eeuwige Zelve] gewijd, of gezalfd; hetzelfde woord dat we vinden in Psalm 2, 6 Ik heb Mijn koning gewijd, Mijn koning gezalfd over Tzion; en in Spreuken 8, 23 waar de Wijsheid zingt: van ‘olam, van Oertijd, ben Ik gezalfd geweest

sluitstuk van het scheppingswerk
maar de eerste in het scheppingsplan
of lettterlijk: soph ma ‘aséeh סוף  מעשה   – einde van het werk
in gedachte begin  במחשבה   תחלּה

heiligdom van de Koning, stad van het Koningschap
sta op, ga naar buiten, weg uit de ruïne
Lang genoeg zat u daar in het tranendal
en HIJ, Hu’ הוא  zal zich ontfermen over u, ontferming

Schud het stof van u af, of: verjong u uit het stof, sta op
bekleed u met de klederen van uw sieraad, tiph’èret תפארת

Word wakker, word wakker, ontwaak, ontwaak,
want uw licht is gekomen, sta op en wees licht
ontwaak, ontwaak, zing een lied
de majesteit [kabhod  כבוד] van de Eeuwige is over u onthuld

De stad wordt weer op haar puinhopen herbouwd

Dit zijn dan enkele fragmenten van dit lied /gebed, zoals Alkabetz dit geschreven heeft.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *