Ruach

Door dr. K.D Goverts

Ruach betekent in de eerste plaats adem, wind, stormwind en van daaruit gaat het ook betekenen geest. In dit vers staat: heilige Geest, zonder lidwoord. Het is eigenlijk adem van God. In de loop van de eeuwen is het denken in dit opzicht veel statischer geworden. Men gaat dan spreken van de Geest. De uitdrukking ‘Heilige Geest’ komt eigenlijk maar twee keer voor in de Tenach. Oorspronkelijk is dat allemaal wat meer fluctuerend, wat meer vloeiend. In het begin van Genesis staat er: “de Ruach Elohim, de Adem van God zweefde over de wateren..” (Genesis 1:2)

Het gevolg van die adem uit de hoge, zegt Jesaja 32:15, is dat de woestijn tot een gaarde wordt. De woestijn wordt een ‘Karmel’, dat is een ´boomgaard´. En de boomgaard wordt een woud. En dan komt het meest kenmerkende: “dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde…”(Jesaja 32:16)

Het kenmerk van de adem van God is dus dat, waar die adem komt, er dingen tot hun recht komen, rechtgezet worden, mensen tot hun recht komen. Waar de adem van God komt, worden zaken op orde gesteld.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *