Door dr. K.D Goverts

Jesaja 11 is één van de Messiaanse profetieën. Het is een schitterend lied, wat hier door Jesaja wordt gezongen.

« En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wor­telen zal vrucht dragen”{Jes.11:1}

« Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen” SV

Er zal iets uitspruiten uit de afgehouwen (gēza‘) tronk van Isai. Het woord gēza‘ komt bijna nergens in de bijbel voor. De woordstam gaza‘ betekent af­kap­­pen. Er is dus een afgekapte tronk, een ‘stomp’ zeggen de meeste En­­­gelse vertalingen. Uit het huis, de dynastie van David komt de Mes­si­aan­se koning voort. Eigenlijk gaat de oorsprong van die koning nog ver­der te­rug, namelijk tot Isaï, de vader van David.
De naam Isaï is in het Hebreeuws Jisjaj, met een sjin in het midden.
De sjin staat aan het begin van de naam van God: Sjem, Sjaddai, de Machtige. Zowel vóór als ach­ter de sjin staat een jod en dat is de letter van de oorsprong, de kiem waar­uit alle letters zijn ontstaan. God gaat helemaal terug naar het be­gin.

‘En een scheut uit zijn wortelen (sjòresj) zal vrucht dragen.’

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *