Hij, de Eeuwige, is de ’Aleph

Door dr. K.D Goverts
’aleph   א
Wij behoren toe aan de Aleph
de Aleph is de eerste letter
Oorsprong van alle letters
letter zonder klank
enkel een ademtocht

Oorsprong
Vragen kan men naar een begin
of naar een einde
vanuit hun midden kan men zeggen:
het is als bij de Har Sinai, de Berg Sinai,
het eerste Godswoord
en daarvan de eerste letter
en wat daaraan vooraf gaat
reikend naar de oorsprong van al het geschapene
adem
die aanblaast
alsof iemand zucht in de woestijn
duizend mijl verderop is iemand die de adem inhoudt
en het hoofd opheft
menend te horen: iemand roept…
dat zuchtje
en die ingehouden adem
dat ongehoorde
en dat verklinkend over een afstand van duizend mijl
en dat drie keer zo zacht….

daar nadert men de oorsprong

Hij is de God van de Aleph; want al die woorden beginnen met een aleph:
אחד ’èḥad   Eén
אלהים          Elohim ‘ God
אדני            ’Adonai  HEERE

Hij, de Eeuwige, is de ’Aleph
Ieder mens heeft iets in zich van de ’Aleph, het Geheimenis van vóór de schepping van vóór de eerste dag.

De aleph, א  een onhoorbare letter, alleen maar een ademtocht. Maar die ademtocht van de Eeuwige is zo kostbaar. Het is de eerste letter van het alphabet. De letter die vooraf gaat aan de schepping, want Genesis begint met een ב met de tweede letter.

De Eeuwige is de  ’Eyn Soph  אין  סוף  – de Oneindige
Die alles omvat
Die alle dingen draagt
met oneindige draagkracht
hoe zou iets buiten het Oneindige kunnen vallen?

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *