De sluitsteen van de ware tempel

De sluitsteen van de ware tempel Door dr. K.D Goverts Wellicht is er nog een diepere zin gelegen in de uit­drukking ‘steen der af­zon­dering’. Dit is de sluitsteen en we weten dat Jezus de sluitsteen van de ware tempel is. Hij is ook de steen der afzondering of der onder­scheiding, want juist door Hem is […]

Read more De sluitsteen van de ware tempel

Wee u

Wee u Door Joop Neven Dat heeft in de Bijbel een andere betekenis dan er meestal aan ver­bon­den wordt. Het is géén dreigement. Het betekent eigenlijk: ik houd mijn hart vast voor je. Het is eigenlijk een uitroep van medelij­den of zelfs van ontzetting. In het boek Openbaring zien we dat woord weer terug. Zo […]

Read more Wee u

Toorn

Toorn Door dr. K.D Goverts Toorn in de Bijbel is vaak creatieve woede. Als God goed kwaad wordt, kan er iets goeds uit voortkomen en zo is het bij de mens ook. Uiteraard heb je ook een woede, die een afbre­kend effect heeft, een blin­de woede. De Joodse denker Ernst Bloch sprak van de toorn […]

Read more Toorn