Het getal 3

Door dr. K.D Goverts

De Hebreeuwse letter “gimel”,  ג  heeft als getalswaarde 3. Het getal 3 heeft een “dubbelheid” in zich. Het is ook het getal van de onzichtbare vormwording. God verschijnt voor de wereld onzichtbaar. Het getal 3 i.v.m de opstanding , nieuw leven De opstanding van Christus geschiedde op de derde dag {Matth. 16 vers 21; 20 vers 19; en Luk. 24 vers 46}. Hij ontving een opstandinglichaam Elia sterkte zich driemaal over het lichaam van het gestorven kind uit. Het werd levend {1Kon.17 vers 21}. Een gelovig Israël zal op de derde dag herrijzen en levend worden { Hos.6 vers 2}. De derde hemel is de woonplaats van de onzichtbare, levende God { 2Kor.12 vers 2}.

Het dubbele karakter van het getal 3

Aartsvaders: Abraham, Izak en Jacob en Ezau

Vrouwen: Saraï, Rebekka, Lea en Rachel

Koningen: David Salomo, Rehabeam en Jerobeam

De 3e dag: God sprak tweemaal Land en zee,  Zaadgevend en vruchtdragend gewas.

Drie dagen: Dromen van de schenker en de bakker {Gen.40 vers 10-19}. Schenker: 3 ranken – 3 dagen Bakker:    3 manden – 3 dagen

De drie is een overbrugging van de 2 naar de 4. Hij staat ertussen. In Hebreeuwse letters geeft dat het woord “bèged”, getalswaarde, 2-3-4, “bèged” betekent “kleed” {zie Gen.24 vers 53}. De “gimel” vormt het midden tussen de 2 en de 4. De “gimel” verbindt de 2 met de 4, zodat een kleed ontstaat. De 3 is een gedeelde 8. De drie is en heenwijzing naar het nieuwe. Het is leven vanuit de belofte: de 3 zal een 8 worden. Het is de belofte van de nieuwe schepping. De “gimel”  ג  betekent “kameel”. De “alef” is de 1, de “beeth” is 2, vervolgens komt de “gimel” , de “kameel”, daar ga je mee op reis. Dat is vaak een reis door de woestijn, want de kameel is het schip van de woestijn, We zijn op reis door de tijd. De mens is een passant, een Hebreeër, want Hebreeër betekent “voorbijganger”, “overtrekker”. Op weg naar de volmaking, op weg naar het onvergankelijke.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *