Allen zijn gestorven – de genade voor allen overvloedig

Door Joop Neven

Daarmee komen we dus op die tekst uit Romeinen 5: “Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de gena­de Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen over­vloedig geworden” Rom.5:15. Paulus sluit in Romeinen 5 helemaal aan op Jesaja 53. Het speciale hier­bij is, dat hij zich hierbij baseert op de Hebreeuwse tekst en niet op de Septuagint. Vaak wordt de Septuagint geciteerd, maar dat doet Paulus in dit geval dus niet; hij bouwt voort op de Hebreeuwse tekst.

“Zeer VELEN gestorven”

Wie zijn dat? Er staat hier dus weer: DE VELEN, dat zijn dus ALLEN. De ver­taling zeer velen is dus in feite wat misleidend, want dan denk je: zeer velen is heel wat, maar dan toch nog niet allemaal. “Voor zeer VELEN overvloedig” Hier dus ook weer: voor DE VELEN, dus voor ALLEN. In een paralleltekst staat wel allen: “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend ge­maakt worden”  {1 Kor.15:22}.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *