Voorbereiden

Door dr. K.D Goverts

het welbehagen dat Hij zich in Hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem….” { Efeze 1:10}. (voorbereiding is niet goed vertaald, er staat eigenlijk economie Gr. oikonomea. Dat kan van alles betekenen maar niet voorbereiden. Wel huishouding of beheer. Bv. ons is het beheer van het geheimenis Gods toevertrouwt, enz. Dus eigenlijk  om met het oog op de huishouding of beheer van de volheid der tijden; verwezenlijking kan ook. En in de hemelen en op aarde is ook typisch een Hebreeuwse uitdrukking. Dat herinnert weer aan het scheppingsverhaal. In den beginne, of in de oorsprong schiep God de hemelen en de aarde.

Wat gaat God dus aan het eind doen? Hij gaat opnieuw alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één Hoofd, dat is Christus samen  vatten. Daar gaat het om! Nu hebben ze eigenlijk een stukje niet vertaald, want er staat eigenlijk bij opnieuw of wederom! Het is wel belangrijk om dat erbij te vertalen, want in den beginne was het ook allemaal onder één Hoofd. Wanneer kwamen er problemen? Toen er een tweede hoofd opstond. De tegenpartij, de tegenstander. Dus opnieuw onder één Hoofd, nl. in de Christus. Dat is dus het punt waar God naar toe werkt. Dan wordt het weer één Schepping. Dan wordt het allemaal weer verenigt onder één Heerschappij!

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *