Scheiding tussen rein en onrein.

Door dr. K.D Goverts

“…om scheiding te maken tussen het onreine en het reine,……{Lev.11:47} Er wordt gezegd, dat er scheiding moet worden gemaakt tus­sen rein en on­rein. Dat komt aan het eind van hoofdstuk 11 terug. Hoofdstuk 11 gaat over de ver­schillende dieren, die je wèl of niet mag eten. Het gaat er voor­al om, dat er onderscheid wordt gemaakt. Heidenen maken geen on­der­scheid. De mens Gods maakt onderscheid, hij trekt grenzen. Een ander principe is, dat de reine dieren een beschikbaarheid uit­beel­d­en. Bijvoorbeeld het rund of het lam; een toonbeeld van: ik ben be­schikbaar. Ze zijn ook vaak beeld van dienstbaarheid. Als con­­­trast hier­mee bijvoorbeeld roofdieren of varkens. De reine dieren zijn ook beeld van het volk Israël. De andere dieren zijn dan beeld van de heidenen, al de volken die rondom Israël leef­den. De roeping van Israël was om beschikbaar te zijn. Israël was het volk na­mens alle volken. Ik heb jullie plaatsvervangend gekozen, zegt God. Jullie mogen nade­ren voor mijn aangezicht.

Een lam loopt meer risico dan een varken. In de eerste plaats om opgegeten te worden. In de tweede plaats om als offerdier gebruikt te worden. Het is geen onverdeeld genoegen om een rein dier te zijn.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *