Driemaal heilig

Door Joop Neven

God is één, maar Hij laat Zich niettemin op meerdere wijzen kennen. Meer dan eens lezen we: “de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob”. Waarom niet veel korter: “de God van Abraham, Izaäk en Jakob”? Het gaat toch om één God? Jawel, maar de drie aartvaders kenden ieder God heel verschillend. Abraham kende Hem als een God die uitleidt, Izaäk als een God die redt terwijl Jakob Hem als de strijdende Engel had leren kennen. Eén God, maar verschillende gedaanten.

We lezen in Jesaja 6 en Openbaring 4 dat voor de troon God geroepen wordt: “heilig, heilig, heilig…”. De verklaring staat er pal bij: “heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was (1) en die is (2) en die komt (3).