Zegenen

In verband met het verschil is tussen prijzen en ze­­ge­nen het volgende: Zegenen is iemand de plaats geven, die hem toe­­komt. Of: iemand tot zijn recht laten komen. Iemand de kracht toe­­­ken­nen, waardoor hij of zij tot zijn bestemming kan komen. God ze­gent de mens. Dat betekent in wezen, dat God de mens op zijn plaats zet. De ze­gen, die je krijgt, heeft te maken met de plaats, die je ont­vangt. Ze­genen gaat veel dieper dan een aantal dingen of zaken, die je al dan niet zou ontvangen. De mens moet op zijn maqom komen. En gezien van de kant van de mens, mag de mens Gòd zegenen. Dan krijgt Gód de plaats, die Hem toekomt. Dat is het wonderlijke, dat God via de mens weer tot zijn completering komt.

Daarom staat er hier: “Worde gezegend de naam des HEREN”.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *