Uitverkiezing, oorzaak en gevolg.

Door Joop Neven

Als we de heilloze visie doortrekken dat God vóór de schepping al heeft vastgelegd wie er wél en anderen niet voor eeuwig behouden zouden zijn, dan moeten we tot de conclusie komen dat, het evangelie verengd wordt tot een abstract systeem. De geestelijke wanhoop wordt bevorderd en alle geloofsblijheid wordt vernietigd. Dit systeem leidt tot fatalisme. Het werk van Christus aan het kruis, gestorven voor de hele wereld, overbodig wordt. Evangelisatie wordt ondermijnd. Wat de mensen ook doen of geloven, het is tevergeefs als zij niet uitverkoren zijn {dan zijn ze toch verloren}. Bidden, bijbel lezen, heeft geen zin als de mens toch niet uitverkoren is. God niet de barmhartige, liefdevolle, vergevende Vader is, waar de Bijbel zo vol van is, maar een wrede, almachtige heerser. Zijn genade beperkt wordt tot weinigen {volgens de Calvinistische leer}.Overigens: uitverkoren zijn is niet plezierig. Voorgetrokken zijn is er niet bij, wél voortrekker zijn. God werkt door de uitverkiezing van één man: Abraham, en door één volk aan Abraham ontsproten; Israël. Maar uiteindelijk komt het heil van de wereld door één uitverkoren Mens: Jezus Christus en dien gekruisigd. De Redder der wereld, in Hem is de ganse schepping uitverkoren. “Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht” {2Tim.1 vers 10}. De Bijbel spreekt over dronkaards, bedriegers, moordenaars, overspelers, hoeren, leugenaars, christenvervolgers, en verraders, allen worden door Gods genade vergeven. Want in deze categorie vallen: Noach, Abraham, Mozes, Rachab, David, Jona, Paulus, Petrus en laten we ons zelf niet vergeten. Maar het geheim van de wereldgeschiedenis is, dat Zijn geduld en vergevingsgezindheid en Zijn grote liefde ver boven de menselijke gedachten uitreikt. Een gouden toekomst staat ons te wachten. Jezus zegt: ”ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden” {Joh.12 vers 47}. Hij spreekt hier niet over “uitverkorenen” of “gelovigen”, maar over de wereld. Dat is Gods Plan voor het heil van de mens, dat is het antwoord op het gebed van de Here Jezus aan het kruis; “Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”. En de Vader heeft Christus opgewekt uit de doden te verzoening van de gehele wereld. Het doel van de schepping is verheerlijking. Het schepsel zal tot Hem komen om blijvend inwonend leven ontvangen. Kol. 1 vers 16 zegt: “Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot hem geschapen”. De Blijde Boodschap is dat het gericht van God niet het einde is van de ontferming, niet voor Jeruzalem, niet voor Sodom, en niet voor de wereld.

De genade van de Here Jezus zij met allen

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *