De Ene en Zijn Zoon

In een gebed heeft Jezus eens een omschrijving van zijn missie gegeven. Hij zei, dat de Vader Hem “macht had gegeven over alle vlees” opdat Hij aan alles wat hem was gegeven eeuwig leven zou schenken {Joh.17:2} Over dat leven zei Hij; “En dit leven is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U hebt gezonden” {Joh.17:3}. Jezus maakte onderscheid tussen Zichzelf en zijn Vader. Hij noemde zijn Vader “de enige waarachtige God” en Hij duidde zichzelf aan als de Christus die de Vader had gezonden. Omdat Hij zijn Vader de “enige waarachtige God” noemde, de enige die werkelijk de naam God verdient, beschouwde de evangelist de Messias beslist niet als “God de Zoon”, de tweede persoon van de Goddelijke Drie-eenheid. De gebeurtenis die Johannes beschrijft bewijzen wel dat Jezus de volmaakte gezant was, die sprak en handelde namens zijn Vader. Het optreden van Jezus was erop gericht dat mensen die van God zijn vervreemd de enige waarachtige God als Vader zouden leren kennen. Wie de Vader van Jezus als zijn eigen Vader kent, bezit eeuwig leven {vgl.Joh.20:17}. Johannes 1:1-3

Vooral op grond van het voorwoord van zijn evangelie menen velen dat Johannes de Messias afschildert als een Goddelijk wezen: “In {het} begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in  {het} begin bij God”{Joh1:1-2}. Men vat deze woorden op alsof er stond: “In het begin was de Zoon en de Zoon was bij God, en de Zoon was God”. De Bijbel in Gewone Taal schrijft zelfs: “In het begin was Gods Zoon er al”. En de Living Bible geeft Johannes 1:1 op de volgende manier weer: ´Toen er nog helemaal niets bestond, was Jezus Christus er al. Hij woonde bij God. Dat is altijd zo geweest. Hij was zelf God”. Maar dat is niet wat de Schrift zegt! Johannes schreef: “Het woord is vlees geworden”{Joh.1:14}, maar niet ´God is mens geworden”. of  “De Zoon van God is mens geworden”. Het eerste is een Bijbelwoord; het tweede en derde zijn menselijk interpretatie die afwijken van de Bijbeltekst. De conclusie dat “een Goddelijk wezen een lichaam heeft aangenomen tot redding van de mensheid is gebaseerd op traditionele uitleg van Johannes 1:14 maar vloeit niet rechtstreeks voor uit de tekst.

Uit: Het goede nieuwe van Johannes

www.bijbelsdenken.nl

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *