Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel

Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel  Door dr. K.D Goverts “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen”{Rom.3:25}. Door dat woord voorgesteld zou je op het eerste gezicht eventueel kun­nen denken, dat God een voorstel doet aan de tegenpartij. Maar, als je na­gaat hoe dat woord […]

Read more Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel

De benee Jisra’el en de be­nee Adam

De benee Jisra’el en de be­nee Adam Door dr. K.D Goverts Letterlijk: ‘de kinderen Israëls’. Het Hebreeuws heeft geen woord voor ‘Israëliet’. Dat is op zich al heel veel­zeggend. Het Hebreeuws kent wel de woorden Moabieten, Ammo­nie­ten, enzovoort, alleen het woord Israëlieten wordt niet gebruikt. Je kunt het volk Israël dus niet op één hoop […]

Read more De benee Jisra’el en de be­nee Adam

Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt .   

“Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt” {Joh.1:29}. Door dr. K.D Goverts En die zonde is dus eigenlijk, dat ze hun doel niet bereikt hebben, ze heb­ben het niet gehaald. Omdat ze het niet konden en soms zelfs, om­dat ze het niet wilden. Want dat gaat heel ver. En er zijn gevallen, […]

Read more Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt .