De symboliek van de regen

Door dr. K.D Goverts

Vanouds werd er tijdens het Loofhuttenfeest gebeden om regen. Regen is een prachtig symbool van de Geest. Stromen van le­vend water, die het hart verkwikken. De laatste dag van Sukkot draagt de naam: ‘Hosjana rabbah‘, Groot Hosanna. Dan is er een speciale eredienst, een bijzon­dere liturgie: er worden pro­cessies gehouden in de synagoge waarbij men bidt om re­gen. Maar er is alleen dan regen, wanneer de mens op weg gaat, op­gaat naar de Kern. Wie meent: ik kan wel blijven waar ik ben, mist de Kern en mist dus ook de regen, de stroom van de Geest. Dat is niet een straf, dat is niet een afstraffing. Dat is een kwestie van oorzaak en gevolg. Dat is een innerlijke samenhang.

En als de mens dan ontdekt: ik ben verdroogd, dan zal die mens alsnog op zoek gaan naar de Kern. Regen is in de oude symboliek Leven dat uit God komt. De Joodse tra­di­tie zegt: Alleen de Eeuwige heeft de sleutel van de Regen. En op de laatste dag van Sukkot, voordat Simchat Torah wordt ge­vierd, is daar het gebed om regen. En het woord dat hier (v.16) wordt gebruikt, is gèsjem. Dat is ei­gen­lijk een speciaal woord; Tom Naastepad vertaalt het met be­drui­ping, om aan te geven, dat het iets godde­lijks is. De mens kan zichzelf niet bedrui­pen; het moet van boven komen. De mens wacht op het water, het Water des Levens. Dan zegt de profeet: Ga dan naar Jeruzalem, ga naar de Kern van je bestaan. Ga naar het Centrum, daar waar het hart klopt. Dan zul je regen ontvangen. Daar zal de stroom van de Eeuwige je besproeien.

En dan kan het kort duren, het kan lang duren, maar ze zullen ko­men.

Maar vroeg of laat, ‘t zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moede en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

Als ze zien, dat hun hemel van koper is, en hun aarde van ijzer, zul­len ze op zoek gaan naar die andere Hemel, waar de wolken zwaar zijn van de regen, die geneest. Ze zullen komen tot de Bron van verkwikking, de Fontein, waar Jezus over sprak: Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen vloeien uit je bin­nenste. En je binnen­ste is de Kern.

 

Comments (1)

 • Wim van de Kar says:

  Zó kort en kernkrachtig,
  verwoord allemachtig-prachtig !

  Wat is er voor nodig broeder Govers
  dat de regenzegenboodschap
  landt in ons land ?
  Mag u hierover spreken op
  Opwekking 2024 of 2025 ?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *