Ons hoofdkwartier in de hemel

Door Joop Neven

Eén van de mooiste uitspraken over vogels is door de Here Jezus gedaan. In Matt 6:26 staat: “Ziet naar de vogels d es hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die…. In deze prachtige tekst geeft de Heer de verzekering dat wij ons in deze verwarrende tijd, ons mogen richten op Hem, die hemel en aarde geschapen heeft, en voltooien zal.

Ons hoofdkwartier is in de hemel

Ons hoofdkwartier is in de hemel. Het is goed, om je dat ook af en toe eens bewust te worden. Te midden van alle rumoer en onrust op aarde is daar een hoofdkwartier van rust in de hemel. Onze voornaamste roeping is dus om ver­bonden te blijven met het hoofdkwartier. Die draadloze ver­binding met het hoofdkwartier moet je in stand houden. In dat hoofdkwartier ligt ook de overwinning, daar ligt ook de blauwdruk, daar ligt de planning voor de toekomst. Daar ligt, om zo te zeggen, die eeuw al verborgen. Die toe­­komende eeuw is bij God al present. Die toekomende eeuw hoeft niet nog te worden uitgevonden. In dat hoofdkwartier hèbben ze die toeko­men­de eeuw al.