Rabbijn Hirsch zei eens over psalm 23
“Zolang ik op aarde zal toeven, alle dagen van mij leven, zullen alleen goedheid en ontferming mij volgen. Wat dit leven ook moge brengen, hoe tragisch het ook mag lijken, ik zal het eenvoudigweg beschouwen als een gift van Uw goedheid en genade. Wanneer eens de dagen van mijn omzwervingen op de aarde ten einde zullen zijn, zal voor mij “sterven” niet meer betekenen dan een huiswaarts “keren”, een terugkeer naar het huis van de Eeuwige, voor altijd”