De onruststoker en de vredestichter.

De onruststoker en de vredestichter Door Joop Neven Slecht imago Kauwen hebben, net als de andere kraaiachtigen, een slecht imago. Ze pikken het voer in van andere vogels en eten zelfs jonge vogeltjes op. Het ‘probleem’ van de kauw is dat hij zijn acties overdag uitvoert, zonder enige vorm van gêne. Kauwen weten namelijk heel […]

Read more De onruststoker en de vredestichter.

Het is principieel onmogelijk van God gescheiden te zijn

Het is principieel onmogelijk van God gescheiden te zijn Door dr. K.D Goverts Je hoort – hoe dan ook – bij God. God blijft liefhebben, Hij is een Va­der, die blijft liefhebben. God hoeft de mensen ook niet te straffen, want Hij heeft ze nooit veroordeeld. Van Gods kant hoeft God de men­­sen niet te […]

Read more Het is principieel onmogelijk van God gescheiden te zijn

Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft

 Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft Door dr. K.D Goverts “Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft” {Hebr.1:2}. In de Griekse tekst staat in plaats van de wereld: de aeonen, de tijd­per­ken. ‘Door wie Hij ook de tijdperken ge­maakt heeft’, zoals er let­ter­lijk staat. In het Hebreeuws is het woord tijdperk ‘olam. […]

Read more Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft

Driemaal heilig

Driemaal heilig Door Joop Neven God is één, maar Hij laat Zich niettemin op meerdere wijzen kennen. Meer dan eens lezen we: “de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob”. Waarom niet veel korter: “de God van Abraham, Izaäk en Jakob”? Het gaat toch om één God? Jawel, maar de […]

Read more Driemaal heilig