Anochi, de toekomst zal gaan tot het einde der aarde

Door dr. K.D Goverst

De toekomst zal gaan tot het einde der aarde. Ik vond een prachtig beeld in dit verband. Toen God ging spreken op de berg Sinaï , sprak Hij de tien woorden. En die tien woorden beginnen met: “Ik ben de HERE, uw God” { Ex.20}.

Het eerste woord daarvan is Anochi. Dat betekent dus Ik, maar dan met sterke nadruk. En de eerste letter van dat eerste woord is een aleph. Toen God ging spreken vanaf de Sinaï, begon Hij met de eerste letter van het alfabet. Nu kun je normaal een aleph niet horen, dat is een ‘stomme letter’. Als je een aleph hebt aan het begin van een woord, kun je die niet horen. Je hebt het woord ’or, wat licht betekent. Maar je kunt niet horen dat er nog een aleph aan vooraf gaat. Zo begint ook Elohim met een aleph. Maar toen God sprak vanaf de Sinaï, met dat woord Anochi, toen ging die aleph de hele wereld rond. Die stomme letter ging de wereld rond en werd vernomen door alle volken overal op de wereld. Dat betekent dus ook dat God Zich toen openbaarde aan alle volken. Zijn woorden waren voor iedereen. De volken hoorden die onhoorbare letter tot de uitersten der aarde.

Zo diep gaat dat woord van God. Zo diep gaat die eerste letter. Want God brengt uiteindelijk alles terug tot de aleph. Want aleph betekent ook één. Dat is het begin, dat is de oorsprong. God brengt alles terug tot het oorspronkelijke begin. En alle volken zullen dat horen, ook al zitten ze nog zo ver weg, ook al zijn ze nog zo doof en hardhorend.

Ook al zijn ze nog zo diep in de duisternis gedompeld, ook al verkeren ze nog zo diep in de uitersten van de schepping of in de uitersten van de tijd, ze zullen het horen. God spreekt die ene toonloze letter. Maar dat is het unieke: God kan dat begin zo dichtbij brengen, dat je het hoort, zodat je zegt: dat is mijn letter, dat is mijn begin. Dan kun je zeggen: Ik hoor dat ook, nu mag ik ook één worden, nu mag ik mens worden, nu mag ik adam worden. En adam begint ook met een aleph. Het lijkt wel of alle goede dingen met een aleph beginnen. Het gaat er steeds om, teruggebracht te worden tot die oorspronkelijke eenheid.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *