Bidden is eigelijk ook: denken

Door Joop Neven

Bidden is vanuit het Hebreeuwse grondwoord: beslissen. In het Hebreeuws staat dan het woord hitpallel (llpth), dat in wezen betekent: een beslissing nemen. Andre Neher zegt: bidden is eigenlijk: een project maken, je werpt wat vooruit, je projecteert.

Bidden is eigenlijk ook: denken.

De rabbijnen zeggen: God bidt, of zijn genade zich mag verbreiden over alles wat Hij schept.

Bidden betekent ook, dat je de hoop vasthoudt. Bidden betekent, dat je blijft hopen.

God wil zijn hoop uitspreiden over heel de schepping. Dat is Gods project, dat is Gods besluit. Dat proclameert God in de onzienlijke wereld. Een innerlijk project, waar God zich mee verbindt. Tegelijk is het Gods hoop, Gods verwachting, dat de mens zich daar ook mee zal verbinden. God hoopt, dat er mensen zullen zijn, die Amen! zeggen op het gebed van Hem. Dat zijn mensen, die met God meebidden.

Jezus heeft ten volle met God mee gebeden. Eigenlijk heeft Jezus alleen maar ‘Amen!’ gezegd op het gebed van zijn Vader. Daar was Hij soms dan wel een hele nacht mee bezig.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *