De genade is uitverkoren in de Messias

Door dr. K.D Goverts

“Naar de verkiezing van de genade”.
Waar slaat dan die ‘verkiezing van de genade’ op? Dat kun je ook op een heel andere manier verstaan dan meestal gebeurt. Meestal wordt dit dan als volgt geïnterpreteerd: God verkiest, dat is dan zijn genade. Dan wordt het dus uitgelegd als ‘genadi­ge verkiezing’. Dan wordt gerede­neerd: God ziet dat hele volk en kiest er dan zevenduizend uit. Dat zijn dan de uitverkore­nen. En de rest …. ja, die zijn óf verworpen, of die zijn voor­bijgegaan, die zijn prijsgegeven. Vanuit dit standpunt gerede­neerd slaat die verkiezing dus op een aantal mensen. Wat kiest God: God kiest bepaalde mensen!
Maar je kunt deze tekst ook verstaan: de genade wordt verko­zen! God heeft niet een aantal mensen gekozen, maar God heeft gekozen voor de genade. God had ook kunnen kiezen voor de wet, in de zin van: jij moet van alles doen om er te komen. Dan had je de verkiezing van de wet gehad. Dan had God ervoor gekozen om het af te laten hangen van prestaties. Dan wordt het de verkiezing van het examen. Zo kan ook een gemeente weer een aaneenschakeling worden van allerlei examens. Hoe­veel heb jij al gepresteerd? Dat zou je trouwens ook weer niet in een sys­teem kunnen vatten. Jona had bijvoorbeeld 120.000 bekeerlin­gen.

Maar dan kun je je afvragen, of zijn evangelisatiemethode nou wel zo ge­weldig was. Jona hield trouwens ook maar een preek van vijf woor­den. Jeremia heeft veertig jáár gepreekt, maar had nauwelijks één bekeerling. God heeft gekozen voor de genade.
De genade is hier dus het object van de verkiezing. God had bij wijze van spreken de keuze uit een aantal opties, uit een aantal wegen. Hij had kunnen zeggen: mijn weg is via de werken, via de prestaties, via de wettische principes. Maar uit die verschillende mogelijkheden – en in feite wás er voor God maar één mogelijkheid – kiest God de weg van de gra­tie.   Zo staat het dan ook in Exodus 33: “Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ont­ferm”. { Ex.33:19}
Daar gaat het dus over in Romeinen 9-11. Niet over een aan­tal verkore­nen, maar over de uitverkoren genade. De genade is ‘tot zijn grote vreug­de’ uitverkoren in de Messias. Trouwens: charis = genade en chara = vreugde, deze twee horen ook bij elkaar.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *