De Goddelijke Wijsheid

Door dr. K.D Goverts

Boven Spreuken 31 vers 10 staat: “de lof der degelijke huisvrouw”, en daar heeft het niets mee te maken. Het gaat in dit gedeelte helemaal niet over het huishouden. Dit is het grootste loflied uit het boek Spreuken. Wat een denigratie zo’n titel! Als je dat laatste lied van Spreuken goed wil horen, moet je eerst wel beginnen in Spreuken 1. Dat gedeelte uit Spreuken 31 gaat helemaal niet over een huisvrouw. De eisen, die daar aan haar gesteld worden, zouden ook bovenmenselijk zijn, of ze leiden tot een totale frustratie.

Vrouw van kwaliteit

In het Hebreeuws staat er “esjet chajil”, dat betekent niet “huisvrouw”, maar dat heeft de betekenis van “vrouw van kwaliteit”. Door heel het boek Spreuken heen gaat het over die vrouw van kwaliteit, en dat is de Goddelijke Wijsheid. Dan is het onlogisch en wat oubollig als het in Spreuken 31 ineens over een huisvrouw zou gaan, daar handelt het boek Spreuken niet over. “De vrouw van kwaliteit” uit Spreuken 31 is het laatste lied en daarmee worden alle beelden samengevat, die door heel het boek Spreuken heen getekend worden ten opzichte van de Goddelijke Wijsheid. Dat laatste leid van Spreuken 31 vers 10-31, is bovendien ook nog een alfabetisch lied. Vers 10 begint met een “aleph”, vers 11 begint met een “beth”, vers 12 met een “gimel”; zo gaat het heel het alfabet door. Bij vers 31 ben je dus bij de laatste letter van het alfabet, de “taw”. Die Wijsheid omvat alles, van a tot z, van alfa tot omega, van alef tot taw. Zoals Psalm 119 het hele alfabet door zingt over de Torah, zo zingt Spreuken 31 het hele alfabet door over de Wijsheid.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *