De liefde is sterk als de dood

Door dr. K.D Goverts

“De liefde is sterk als de dood”.{Hooglied 8:6}. Hier zijn niet ik-gij personen aan het woord, maar de verteller. Het zijn de woorden van liefde, die sterk is als de dood. Daar vindt de over­­gang plaats van de schepping naar de openbaring. De enige tekst die niet gesproken wordt, maar gezegd. Hier wordt – als enige mo­ment – even aangetipt hoe de zaken liggen. Hier wordt iets van de lief­­de ge­zegd. Al het overige kan alleen door de liefde zèlf worden ge­spro­­ken. Wat ver­der ván of óver de liefde kan worden gezegd, zijn als het ware zin­nen uit haar eigen mond. Liefde staat hier als over­win­­na­res met de hele wereld aan haar voe­ten.

Sterk als de dood…

De dood is de grootste kracht, waar geen enkele held of machthebber is te­­gen­op gewassen. De dood, de grootste macht die er in de aard­­se ge­schie­denis is. Er wordt al gauw van gemaakt: de liefde is sterker dan de dood. Zoals het dodenrijk al het gestorvene vasthoudt en niet wil los­laten, zo laat de liefde ook nooit los. De liefde door­breekt gren­zen. De kil­te van de dood wordt door de vuurgloed van de liefde ver­warmt. In de weg van Jezus zie je die liefde tot het einde.

Heeft Hij heeft de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde”{Joh.13:1}. In Jezus zie je de uiteindelijke overwinning op de dood.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *