De massamens en de techniek

Door dr. K.D Goverts

De massamens gaat hand in hand met de techniek. De machine is symp­toom van de ontmenselijking van de mens. Men moet steeds dezelfde han­de­ling verrichten; hart en verstand worden verdrongen. De machine stelt zich tus­sen de mens en de schepping. De arbeider ziet niets van het mate­ri­aal dat hij verwerkt. Maar ook het resultaat is aan zijn oog onttrokken; hij is alleen bezig met zijn onderdeel van het productieproces; het begin en het eind gaan buiten zijn oog en hand om. Vroeger was daar de handwerks­man; hij was een kunstenaar, hij was creatief. De machine heeft de creati­vi­teit gedood; hetzelfde wordt eindeloos herhaald. Zo wordt de mens ge­dood; de mens die schepper met God was, wordt afgesneden van de schep­ping.

Immers, de stad heeft nòg een bijwerking: de mens ziet zijn mede-schepse­len niet meer. Hij leeft en werkt tussen asfalt en beton. Als hij uit het raam kijkt, ziet hij flats, muren, straten, auto’s. Hij leert niet meer zijn ogen te oe­fe­nen om ver te zien, want verder dan het volgende flatblok kan zijn oog niet gaan; geen verre horizon is daar om af te turen, geen landschap is er voor hem weg­gelegd. Er is geen einder meer. Hij is niet meer ver­trouwd met de stemmen der vogels, met de geur van de bloemen. Hoe zou hij ooit als Adam de dieren namen kunnen geven?

Zo is de mens een ontheemde; hij woont nog op de aarde, maar eigenlijk ook niet meer. In wezen is hij van de aarde verbannen en zijn verbannings­oord heet: de Stad. De Torenbouw van Babel toont ons hoe de stad de mens manipuleert. Bij de kruisiging van Jezus, met name bij zijn berechting, zien we hoe de mach­ten de massa manipuleren. De we­reldbeheersers hebben de massamens ge­cre­ëerd. Zo hebben zij de mens gedood, zo kunnen zij ongestoord hun macht uitoefenen. Er was niemand die zijn snavel opendeed of piepte. De techniek verandert de aarde; de mens wordt steeds verder in het isolement gedrongen, los van het overige van de schepping.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *