De Naam van God

Door dr. K.D Goverts

Ha Sjem = de Naam.
Dat is de naam, die je niet uitspreekt. Dat is het zogenaamde tetra­gram, JHWH. In de loop van de tijd werden deze letters helaas wèl uitge­spro­ken. Daar heeft men soms van alles van gemaakt, onder an­dere JEHO­VAH; deze benaming berust echter op een tragisch misverstand, puur een taalkundig misverstand. Die Naam spreek je principieel niet uit; die Naam is een ge­heimenis. Dat uitroepen of aanroepen van die Naam is als het uitsparen van een ruimte. Je maakt een open ruim­te.

Ha Maqom
Als je de Naam uitroept van de Eeuwige, dan krijg je een open ruimte te midden van al die afgoden. Al die godennamen worden op die manier als het ware uitgedreven. De rabbijnen noemen God ook wel Ha Ma­qom, Hij is de Plaats. De Plaats waar je einde­lijk op je plaats komt. God is eigenlijk de Onnoembare. Zodra je God namelijk een naam gaat ge­ven, in de zin van een uitspreek­baar woord, dan ga je Hem vastleggen, en dat is het einde van de openbaring. Op het moment, dat je Hem zou kun­nen benoemen, heb je een soort toverformule. Je kunt die naam niet noemen, dan wordt het magie, dan kun je Hem oproepen. Dan kun je weer eindeloos magische formules gaan bedenken en zeg­gen: heb ik de goeie nou wel? Maar de Eeuwige zegt: Ik ben, Ik zal er zijn. Dat betekent: je hoèft Mij niet op te roepen, want Ik ben er al. En je kunt Mij niet oproepen, want Ik zal er zijn. En dan staat er: “Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden wordenGelukkig maar, dat je die naam niet kunt vastleggen, want dan zou ie­mand kunnen zeggen: wij hebben de goeie naam, dus bij ons moet je wezen; dan ben je echter nog nergens. Want dan zijn er weer groepen, die Hem voor zich opeisen en zeggen: zó moet je Hem noemen, anders hoort Hij je niet, een verkeerd geadresseer­de brief, retour afzender. Zijn naam is een geheim, een verborgen­heid. Daarom zegt Jezus ook: Uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het ver­bor­gene ziet, zal het u vergelden {Matt.6:18}.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *