De rabbijnse Messiasverwachting

Door dr. K.D Goverts

In de rabbijnse overlevering wordt de Messias óf ‘Zoon van David’ ge­noemd, óf ‘Zoon van Jozef’. Zoon van David heeft meer te maken met de Hersteller en Zoon van­ Jozef heeft meer te maken met het lijden. Een rabbijnse overlevering zegt: “De Messias zal te horen krijgen, dat Hij­ onder een ijzeren juk gebukt zal gaan van­we­ge de zonden der men­sen”. waarop de Messias zegt:  “Heer der Wereld, met blijdschap in­ mijn ziel en vreugde in mijn hart neem Ik het op Mij. Maar op één voor­waarde: dat niemand uit Israël te gronde zal gaan. En dat niet­ al­leen zij, die nu leven in mijn dagen worden gered, maar ook zij,­ die verborgen zijn in het stof vanaf de dagen van Adam tot nu. En niet alleen zij, maar ook de misgeboorten. En dat zij niet alleen worden ge­red in mijn dagen, maar ook allen die U in ge­dach­ten had om te scheppen”. In de Joodse overlevering heeft men dus wel degelijk weet gehad van de­ lijdende Messias. Hij wordt dan De Zoon van Jozef of De Zoon van Efraïm genoemd. Hier wordt Hij dus aangesproken als Zoon van David.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *