De wereldgeschiedenis, is het verhaal van Kaïn en Abel

Door dr. K.D Goverts

Het woord panim is één van die sleutelwoorden, die een rol spelen on­der andere in het verhaal van Kaïn en Abel. Het probleem bij Kaïn was, dat het aangezicht weg was. Hij was het aangezicht van zijn broeder kwijt, hij was het aangezicht van de Eeuwige kwijt en hij was het aan­ge­zicht van de aardbo­dem kwijt; drievoudig was hij het aangezicht kwijt. Kaïn leef­de dus totaal zonder parousia. Daar heb je de mens van de een­zaamheid, van de afwezigheid. En dan gaat Kaïn van ellende een stad bouwen. Je moet toch wàt in het leven. En die stad noemde hij naar zijn zoon Henoch. (Niet te verwarren met Henoch die ‘wandelde met God’). Die naam Henoch betekent ingewijde. Kaïn drukt hiermee toch zijn heim­­wee uit. Hij dacht: ik sta buiten, maar misschien is mijn zoon straks binnen. Dan voel je iets van dat heimwee van Kaïn, want hij was dat drie­­voudige aangezicht kwijt. “Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok” {Gen.4:5}. Letterlijk: “Zijn aangezicht viel”. “Waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt?” {vers 6,7}. “Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des HEREN” vers.16

Heel de wereldgeschiedenis is het verhaal van Kaïn en Abel. Je kunt ook zeggen: de wereldgeschiedenis speelt zich af in het kader van Jakob en Esau, of Isaak en Ismaël.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *