Deze omgeeft het gehele land Chawila, waar het goud is

Door dr. K.D Goverts

De samekh s (getal 60) is een letter van het Hebreeuwse alfabet. Die let­ter beeldt als het ware die omsluiting uit. Samekh hangt ook samen met het woord ondersteunen (samakh). Hij ondersteunt allen die vallen. De eerste keer dat die samekh voorkomt in de bijbel is in Genesis 2: “De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om (omgeeft – sobeb) het ge­he­le land Chawila, waar het goud is” Gen.2:11. Die rivier gaat dus om het hele land heen, net als die samekh. Het woord sobeb begint dus met een samekh. Dat woord wordt ook gebruikt voor omsingelen. Die rivier gaat om dat land heen, zodat dat land als het ware een eiland wordt binnen die stroom. De letter samekh beeldt ook als het ware de omsluiting uit.

‘waar het goud is’ Goud is zahab.

z (zajin) Zakhār is het mannelijke.

h (hee). De hee is dan het vrouwelijke.

b   (bet) De bet is het huis.

Het goud is dus waar het mannelijke en het vrouwelijke verenigd zijn in het huis. Dat is het huis dat beiden omvat. Het goud is het volledige geheimenis van God. Uw geloof, zegt Petrus, dat kostbaarder is dan ver­gankelijk goud.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *