Wist u dat?

“Die in de hemel zetelt, lacht”{Ps.2:4}. In deze Psalm lezen we niet zozeer de spotlach, maar veel meer de lach van het weten, het weten van het andere, waarom zou Hij, die in de hemel gezeten is, lacht? Niet omdat Hij het bespottelijk vindt, maar omdat Hij weet van iets anders, namelijk: “Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion” {Ps.2:6}.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *