Door zijn opstanding verklaard Zoon te zijn

Door dr. K.D Goverts

Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here”{Rom.1:4}. ‘Door zijn opstanding verklaard, (bewezen heeft, aph-horistentos, afgegrensd is)  Zoon te zijn’. Aan het begin stond Hij als mens Gods daar eenzaam in de woestijn om het op te nemen tegen de vorst van de nacht. Aan het eind staat Hij daar als een­­zame getuige te midden van het dodenrijk om te laten weten: Dit is het nieuwe be­gin! Dan zie je hoe de symboliek aan het begin en aan het eind het hele verhaal omsluit. En dan zie je daarmee ook, dat Hij ongehinderd, vanuit Pa­sen, met de sleutels van de dood en het dodenrijk in zijn handen, de onderste delen van de aarde kon in- en uitgaan, want Hij is zelf als nieu­we mens glansrijk erdoor ge­komen. Hij heeft zijn eigen positie verworven. Hij is de eersteling uit de doden en van daaruit kan Hij het ook allen, die in de kerker zitten, aanzeggen. Dat is dan een zinvolle afronding. Zolang Hijzelf nog in het doden­rijk is, wacht Hij nog op de Paasmorgen. En dan staat er, dat de weeën van de dood verbro­ken werden en dat het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastge­hou­den. Dus het is logisch dat Hij eerst zèlf eruit komt en pas van dááruit het de men­sen gaat aanzeggen. Het is minder logisch dat Hijzelf als gevangene in het dodenrijk verkeert en de overwinning dàn al aan de mensen moet proclameren. Hij was de Eerste­ling, dus qua volgorde is dit een zinvolle, lo­gische lijn. Dat is ook in overeen­stem­ming wat er staat in Romeinen 4:

 ‘Bepaald, bestemd’; Hij is door de opstanding tot Zoon verordineerd en van dááruit heeft Hij als Zoon recht van spreken. Dan heeft Hij bevoegdheid, auto­riteit. Dat woord autoriteit geeft het heel mooi weer, want het Griekse woord exousia, gezag, hangt samen met ‘naar bui­ten zijn’. Dus wat je bent, treedt naar buiten.  Gezag betekent: wat je bent, komt naar buiten.

Het bijzondere is, de opstanding van Christus, was het hoogtepunt van Gods gedachte.

 

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *