God beheert zijn geheimenissen.

Door Joop Neven

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, waar mensen geen uitzicht meer hebben. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dat is nou de God dezer eeuw. Er is een wereld die uitgaat boven al die zaken van economie en zorgen en kommer en kwel. Psalm zegt: “welzalig is de mens die niet meeging in het beraad van bozen, op de weg van zondaars, niet is blijven staan, op de zetel van de protsers niet ging zitten” {Naardense bijbel}.

God beheert zijn geheimenissen en Hij voert ze ook uit. Er zijn ook tij­den, waarin Hij zijn plannen alleen nog maar lijkt te be­heren, om ze ver­volgens dan te rechter tijd uit te voeren. Als God zijn plannen beheert, lijkt het soms alsof Hij niets doet. Dan lijkt het of alles stilstaat, alles stagneert. Maar dan geldt de uitspraak: als Ik twee dagen zwijg, denken jullie dan, dat er geen derde dag meer komt? Twee dagen stilte, maar er komt een derde dag. En misschien kunnen we zeggen: tweeduizend jaar stilte, maar er komt een duizendjarig rijk. Zo heeft de Eeuwige ook ‘een zolder’, waar Hij zijn geheimenis­sen heeft opgespaard. En dat zal ook gelden voor het geheimenis van Israël. Het kenmerk van God is Zijn bevrijdend handelen. Heel de Hebreeuwse Bijbel is onder dit ene thema te vatten. “Elohénu hoshia, moshia, jehoshia, onze God heeft bevrijd, bevrijdt, zal bevrijden. Hij bevrijdt de schepping uit de chaos. Als ik denk aan de zevende dag de dag waar de totale mensheid, al doende naar de eenwording wordt gebracht. De Bijbel laat zien hoe God de schepping van zes dagen verenigt met de zevende dag. Want de naam van God, als de Here God verbindt deze twee werelden. Op een wonderlijke wijze laat God zien dat de mens in deze wereld niet verlaten is, of losgeslagen is van zijn oorsprong.

Woest en ledig
God is begonnen met woest en ledig, daarna is Hij voordurend bezig om Zijn schepping tot volmaking te brengen. Voor ons lijkt het of het woest en ledig is, maar God gaat er iets moois van maken. God gaar vorm geven wat vormeloos is. Met welk doel heeft God de hemel en de aarde gemaakt, speciaal de aarde: niet om woest en ledig te zijn, maar om bewoond te worden. Letterlijk, om daar te zitten. Woest en ledig is een toestand vorm, zoals een pottenbakker een klomp klei op zijn draaitafel legt, zo begint de pottenbakker aan zijn werkstuk, voor de pottenbakker is de klomp klei niet `woest en ledig` maar juist een begin om iets te maken. Zo is het bij God “woest en ledig” geen chaos, maar een begin om iets volmaakt te scheppen. De geweldige boodschap is: dat de wereld niet verloren gaat, maar dat we op weg zijn naar het nieuw begin.

Taw
De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de taw. Het is wonderlijke van de taw is, dat het de letter van de toekomst is. Bij de vervoeging van de Hebreeuwse werkwoorden naar de toekomende tijd beginnen die vormen altijd met een taw. Al die zinsneden uit de tien woorden Gij zult` is een openleggen naar de toekomst. Geen moeten, maar en beloften.`”Heilig zul je zijn, want Ik ben heilig”, is een belofte. De taw is een toekomstbelofte van leven en onvergankelijkheid. Met de laatste letter gaat de toekomst open. Er is dus nooit een punt omega, waarin de geschiedenis wordt afgesloten. “Wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”{1Kor.25:28}. Was het maar vast zover.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *