God is de Plaats waar de wereld in woont

Door dr. K.D Goverts

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. {Joh.1:10}. Letterlijk: ‘In de wereld was Hij’ Het is goed om de volgorde van de Griekse woorden aan te houden. De rabbijnen draaien de volgorde soms ook om en zeggen dan: de we­reld was in Hem. De wereld is in God. De rabbijnen vragen zich dan af: heeft God ergens een plaats in de wereld? Waar moet je God nu plaatsen? Is God in de synagoge of is God in de kerk? Of is God in een mens? Is God in de stilte, is God in de woestijn? Dan zal een pessimist zeggen: God heeft helemaal geen plaats meer in de wereld. De wereld is veel te vol met allerlei ellende en oorlog, daar is geen plaats meer voor God. Maar dan zeggen de rabbijnen: de zaak ligt heel anders. Je moet niet vragen: waar kun je God ergens in de wereld vinden, nee, de wereld heeft een plaats in God. Daarom is een van de na­men van God: de Plaats, de Maqom. God is de Maqom waar de we­reld in woont. God houdt de hele wereld in zijn hand. God draagt de we­reld in zijn hart. God heeft de wereld in zijn hart gesloten. God is de Plaats, waar de wereld een plaats krijgt. Heel de mensheid die op zoek is naar het eigen hart, heeft een plaats in het hart van God.

Dat is een omkeer van denken. Alles wat bestaat, alles wat leeft, en alles wat probeert te leven, of het misschien niet kan, heeft een plaats in God. Alles wordt omsloten door zijn Naam. Veel mensen kennen God niet zoals Hij is. Handelingen 17 zegt: dat zijn de tijden der onwetendheid. Dat is in feite ook waar het hele Johannes- evangelie over spreekt, over die blokkades. Een mens kan zodanig dwa­len of zwerven, zo blind zijn, dat hij de werkelijkheid niet ziet.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *