God zoekt het kwaad uit totdat het verdwenen is

Door dr. K.D Goverts

“Die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barm­hartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden” {Ex.20:5,6}.
Voor dat woord “bezoeken” staat het woord paqat en dat is een sleu­tel tot het verstaan van deze tekst. Paqat betekent: bezoeken, mon­­­­­steren, op­zoe­ken, inspecteren. De beste vertaling is “opzoeken”. De eerste nuance is: kijken of de ongerechtigheid bij die volgende ge­slachten ook nog gevonden wordt. Doen die tweede, derde en vier­­de ge­neratie nog hetzelfde als de vaderen? De tweede nuance is: God zoekt het kwaad op, Hij zoekt het uit. Hij zoekt het net zo lang op tot het er helemaal uit is. Het betekent dus: God laat je niet met het kwaad zitten, Hij laat je niet in je sop gaarkoken, maar Hij haalt het kwaad boven wa­ter. Hij gaat net zo lang zoe­ken tot het kwaad eruit is. Desnoods gaat Hij daar een paar gene­ra­ties mee door. Wat dat betreft is het jammer, dat de vertalingen soms de oor­spron­­­kelij­ke zin van het woord vertroebelen. Zo stond er in een Duit­­se vertaling als compromis: “Hij vervolgt het kwaad tot in het …” Hier gaat dan ook weer de oorspronkelijke zin van het woord verlo­ren. Dan denkt ieder­een meteen: zie je wel, God blijft het kwaad vervolgen, net als een

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *