Godsbeeld en mensbeeld

Door Joop Neven

Je Godsbeeld is een van de belangrijkste fundamenten van je ge­loof. En ook je mensbeeld heeft hier alles mee te maken. Bij dat Godsbeeld denk je in de eerste plaats aan een paar basis­punten: God is één. Ongedeeld, één plan, één doel, één verlangen.  God is enkel goed, enkel licht. Daarmee hangt je mensbeeld samen. Juist vanuit het Joodse den­ken wordt de mens als een eenheid gezien. De mens gaat ook weer een een­heid worden. Bij een bijbelstudie worden soms nogal eens heel bedenkelijke din­­­gen ge­zegd. Zo werd er op een studie gezegd: de mens zit toch wel erg moeilijk in elkaar. Je karakter moet afgebroken worden, ge­­kruisigd. En dan heb je nog een temperament; dat mag dan wèl blij­­ven. Maar dat karakter moet helemaal gekraakt worden. Dat is in feite net zo iets als bij het afbreken van een huis het dak laten staan. Wat dat betreft is het Hebreeuwse denken heerlijk eenvoudig: de mens is een eenheid.

 Laat ons Adam maken – mens”. Dat karakter hoort er helemaal bij. En dat wordt gevormd, her­steld en geheiligd. Je wordt weer helemaal mens uit één stuk. Wat zo mooi staat in Matteüs: “Gij dan zult volmaakt zijn”  {Matt.5:48}. Voor volmaakt staat het woord tamim (meerv. tamimim), wat ei­gen­lijk gaaf betekent. Je zult mens zijn uit één stuk, zoals je he­mel­se Va­der tamim is. Hij is ook gaaf, onverdeeld. Dat is ook wat Hem he­lemaal voor ogen staat, dat de mens weer helemaal één wordt vanbinnen, ongedeeld. Het Nederlandse woord heel geeft dat ook zo mooi aan. De Heiland is de Heelmaker. Wat iemand een keer zei: het gaat niet zozeer om het heelal, maar dat God het alheel maakt.  God is één van Genesis tot Open­ba­rin­­­gen. Hij is één van oorsprong tot voleinding; van alpha tot ome­­ga.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *