Het geloof van God

Door Joop Neven

God heeft geloof en daar begint het allemaal mee. Wij komen voort, wij leven uit het geloof van Hèm, we leven niet uit ons geloof, maar we leven uit zijn geloof. Dat is het be­gin. En uit dat geloof van God komen wij tot geloof. Van daaruit gaan we zèlf geloven. De basis van ons leven is dat God zegt: Ik heb geloof. Het is één van de grondthema’s van heel de Bijbel: het geloof van God. En toch is het heel ty­pisch dat je daar maar weinig over hoort spreken: God heeft geloof. God heeft geloof in zijn eigen plan. God heeft geloof in zijn Woord. God heeft ge­loof in mensen. Het geloof van ons en het geloof van God is heel vaak uit elkaar getrok­ken. In de prediking werd sterk benadrukt: jij moet geloof hebben. Als jij geen geloof hebt, dan ga je eraan. Als jij geen geloof hebt, dan mòet God je niet en dan ‘toornt’ Hij op je. Dan schrijft Hij je af en zegt: als je niet geloven wilt, is er geen redding voor je.

Die andere kant van het geloof, namelijk dat God ook geloof heeft in jou, kwam ei­gen­lijk nooit naar voren. Daardoor is er vaak in het geloofs­le­ven veel ver­driet geweest en over­heersten gevoelens van minderwaar­dig­heid. Juist omdat er nooit naar voren was gekomen, dat God geloof in jou heeft, geloofde je eigen­lijk ook niet in jezelf. Er werd altijd alleen maar benadrukt: jij moet geloof heb­ben in die heilige, ho­ge en almach­tige God. Jij bent maar een mens, jij bent van beneden. Maar God komt naar je toe en zegt: Ik zìe wat in je, Ik heb geloof in je. Maar dan hebben we de neiging om meteen weg te kruipen en te den­ken: maar dat kan niet, dat ben ik toch niet waard; God vergist zich in mij! Ik ben maar heel klein en gering. Ik ben maar heel zwak en dit heb ik niet en dat heb ik niet en dit deugt niet en dat deugt niet. God heeft toch geen ge­loof in mensen? Maar God zegt: dat heb Ik nu juist wèl. Het geloof van God is de draagkracht van je leven. God waagt het steeds weer met mensen.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *