Een rechts­ge­­­ding, dat heel de kosmos omvat

Door dr. K.D Goverts

Er is  een heel wonderlijk woord, dat niet zo be­kend is, namelijk ’ejtan.

Dat woord komt maar een aan­tal keren hier en daar voor in bijbelse tek­sten. Het betekent eigenlijk: eeu­wig, al­tijd­durend. Het kan ook bete­ke­nen: altijd stromend. Zo wordt het ook wel gebruikt als het gaat over ri­vie­­ren, die altijd maar blijven stromen als in een eeuwige ca­dans. De zee die al­tijd maar voortdeint. Het woord ’ejtan begint met een alef, de eerste letter van het alfabet. De derde let­­ter is een taw; de eerste en de laatste letter, de alef en de taw, de 1e en de 22e let­ter en daartussen de jod. Tussen begin en eind die vonk, die drup­pel, die kiem van God, dat goddelijke beginsel. Dat principe  wordt dan omgeven door begin en eind. Een tekst waar dat woord ‘ejtan in voorkomt staat in Micha 6. Daar zie je hoe één woord soms een heel ver­haal kan zijn, want uiteindelijk moeten we toch terechtkomen in het eeu­­wi­ge. Al dat tijdelijke gaat voorbij, tij­den ko­­­men en gaan, en wat je dan over- houdt is de vaste grond, de eeu­wi­ge bo­­dem. In Micha 6 klinkt een uitnodiging van Godswege. God gaat een rechts­zaak houden, een ribh zegt het Hebreeuws, een rechtsgeding, want Sion zal door recht verlost worden.

Daar zie je ook weer het kosmische en alom­vat­tende aspect. Wat God doet, om­­vat de hele wereld, dat omvat het ganse heelal. Het voltrekt zich wel in klein verband en soms op een heel klein plekje. Sion zal verlost worden, maar door recht. Dus dat wordt een rechts­ge­­­ding en dat rechtsgeding is kosmisch, dat omvat de hele kos­mos, dat om­­­spant het ganse heelal. Wat zich hier op de planeet aarde af­speelt, heeft in we­­zen wereldwijde en kosmische afmetingen. God zegt: We doen het op zo’n klein plekje, maar wat We daar op dat kleine vier­kante metertje doen, heeft wijd uitdijende dimensies, dat heeft groot­scha­­li­ge uitwerkingen. Zoals die oude theoloog dr. G.H. van Senden placht te zeg­gen: “De kern ziet wijd”. Het is een kleine kern, een klein beginsel, maar die kern waaiert wijd uit.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *