Het kaf van het koren scheiden

Door Joop Neven

Een uitdrukking in de Bijbel die bedreigend overkomt is””het kaf wordt van het koren gescheiden”.  Men legt dit vaak uit als dat het goede gescheiden wordt van het kwade, waarbij het kwade wordt vernietigd. We gebruiken het ook in ons taalgebruik als een soort spreekwoord met de betekenis “het waardevolle van het waardeloze scheiden, of het nuttige van het onnuttige. Het kaf wordt in de Bijbel maar ook elders gezien als het kwade, het waardeloze, het onnuttige. Dat is een verkeerde conclusie want zonder het kaf kan het koren niet groeien, zou het er niet eens kunnen zijn. Het kaf omhult namelijk het koren en beschermt het tegen alle invloeden van buitenaf, zoals regen, wind, te felle zon enz. totdat het koren rijp is en geoogst kan worden. Het kaf in de Bijbel is dus niet het kwade, maar een metafoor voor onze verschijning, die ervoor zorgt dat onze ziel,uitgedrukt door het koren, hier in deze wereld zijn weg kan gaan.

In de Bijbel staat ook dat het kaf verbrandt wordt onuitblusbaar vuur, waarna de as die overblijft wordt uitgestrooid over de aarde. Als je zou willen is dit een prachtige metafoor voor de kwaden, waaronder de niet, of anders gelovigen die naar de hel gaan. Het onuitblusbare vuur is echter een prachtige metafoor voor de liefde die sterker is dan de dood en nooit zal uitdoven. Met die liefde wordt het kaf, alles wat de mens hier in deze wereld heeft geacht en gedaan, verbonden. Wat daarvan alleen gericht was op ontwikkeling, op het materiële, op de materie, heeft hier zijn nut gehad, maar blijft achter, het hoort bij deze wereld, zoals ook ons lichaam. Dat is de metafoor van de as die uitgestrooid wordt over de aarde, dus a.h.w. terugkeert tot de aarde. In het scheppingsverhaal wordt dit proces al aangegeven doordat God zegt: “uit stof ben je ontstaan en tot stof zult je terugkeren”, een uitspraak die dikwijls gebruikt wordt bij begrafenissen. Niets gaat verloren, want uiteindelijk keert alles, op zijn manier terug en wordt verbonden in die grote, liefdevolle, allesomvattende Eenheid.

Comments (1)

 • Gerrit Kassies says:

  Totaal oneens met uw column.
  U vergeet de context te gebruiken. Het is wel degelijk dat het kwade van het goede gescheiden wordt. We hebben niet alleen een lifdevolle God, maar ook nog een heilig God.
  en dan de term onuitblusbaar. Als de grondstof verbrandt is dooft het vuur van zelf, hier staat dus degelijk Onuitblusbaar.. Zie ook de poel van sulfer en zwavel die eeuwig brandt in Openbaringen.
  U wil gewoon de hel wegpoetsen, en dat is juist waar satan op doelt, de hel en zijn bestaan ontkennen. Hij komt niet als een rrod mannetje met horentjes en een greep in zijn hand, maar als een engel des lichts. om zo het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus te ontkennen en mensen in de val laat lopen. De AntiChrist, SchijnChristus. Hij heeft het aardig goed voor elkaar om alleen maar om een “liefdevolle God te spreken”.
  Als er geen hel zou zijn had Christus nooit hoeven komen.
  Hoor wat de Geest tot de gemeente zegt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *