Ik ben geen vreemde

Door dr. K.D Goverts

“Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Ver1osser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder U; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben God” (Jesaja 43:11,12) ‘Ik ben geen vreemde’ Je kent MIJ toch? Je hoort toch bij MIJ? Je bent – om het zo te zeggen – uit hetzelfde hout gesneden. Je hebt deel aan de goddelijke natuur. Je bent een deel geworden van Hem; in jou die goddelijke vonk, in jou die goddelijke kern. Veracht jezelf niet; denk niet te klein over Jezelf. Dat wordt immers al zo vaak gedaan. Je bent een koninklijk mens; een koninklijk kind, door de Vader bemind. De rabbijnen zeggen: de ergste zonde is, om te vergeten dat je een koningskind bent. Af en toe mogen we dat weer tegen elkaar zeggen. Op een tentoonstelling ‘Foto’s van vluchtelingen’ sprak ook een Iraanse vluchtelinge, een dichteres. Ze droeg voor ‘uit eigen werk’.

Drie Nullen.
Drie keer begon ik opnieuw
drie keer begon ik bij nul.
Ik bouwde een nieuw huis,
maar het stortte in.
Ik legde een nieuwe weg,
maar die liep dood.
Ik maakte een nieuw nest,
in de hoogste boom.
Maar het viel omlaag, door een jager.
Nu wil ik geen huis meer,
geen weg meer, geen nest meer.
Ik ga vliegen.
En ik vlieg tot mijn vleugels geen kracht meer hebben.
Tot mijn longen geen zuurstof meer krijgen.
Tot mijn hart niet meer pompt.

Deze vrouw heeft haar eigen geloof, haar eigen verhaal. Zij heeft de weg gevonden tot haar eigen hart. Ondanks alles geeft ze het niet op. Dat is het geheim. Daarvoor wil de Heer ons de kracht geven, de inspiratie. Vergeet het niet: jij hebt die vonk van binnen. Het Koninkrijk is in je.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *