Ik word niet beschaamd met het evangelie

Door dr. K.D Goverts

Bij Romeinen 1:16 staat er in de NBG-vertaling er boven: “De kern van de brief”. Dat kan niet missen, wat dat be­treft kun je niet verdwalen. En wat is nu de kern van de brief? En dan zegt Paulus: “Want ik schaam mij het evangelie niet” {Rom.1:16}. Ei­genlijk moet je dit een beetje anders vertalen. Het is niet zozeer: “Ik schaam mij het evangelie niet” Het is eigenlijk meer passief: “Ik word niet beschaamd met het evangelie”. Met dat evangelie kom ik niet beschaamd uit. Dat is voor mijn gevoel ook veel mooier. Dan ligt de nadruk niet zo zeer op mìjn activiteit. Want deze tekst wordt heel vaak gebruikt, eigenlijk altijd zo in de zin van: Men­sen, wees vrijmoedig, bazuin het overal rond, want Paulus schaam­de zich ook niet voor het evangelie.  Want het is een kracht Gods tot behoud”

Dat is wel waar, denk ik, maar dit gaat dieper. Paulus zegt hier: met dat evangelie kom ik niet bedrogen uit. Dus het is de moeite waard. Dit ver­haal van God, dit verhaal van Jezus, daar kan ik mee léven. Het is net zoiets, als wanneer je in een boot stapt, misschien een rubber­boot of iets dergelijks. Je laat je zakken in die boot en komt tot de ont­dek­king dat je blijft drijven. Dan kom je daar niet beschaamd mee uit. Dus Paulus zegt hier eigenlijk: het evangelie van God daar zak ik niet doorheen; ik heb grond onder mijn voeten. Om met de woorden van een lied te zeggen: “Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht”. Een recente vertaling zegt zo mooi: ”k sta geheel achter dit verhaal”. Daar staat Paulus helemaal achter, hier ben ik het helemaal mee eens, want, zegt hij dan verder: “Want het is een kracht Gods tot behoud” {Rom.1:16b}. Kracht van God – dunamis – dynamiek van God, daadkracht van God. En dan staat erbij: “Tot behoud.”. Behoud is toch wel een heel belangrijk begrip: in dat woord ligt alles be­slo­ten. Dat is niet alleen dat je gered wordt, maar ook dat je verlost wordt, dat je be­vrijd wordt. Dat houdt eigenlijk het hele heilsplan van God in; dat is heel wor­den, hersteld worden. Het Hebreeuwse grondwoord is jasja’. Jesju’ah betekent bevrijding. Bevrijding houdt ook het volkomen herstel in.  Paulus zegt: in het evangelie zit het volkomen herstel. Je moet je dat eens voorstellen: In het Woord van God zit de hele her­schep­­ping. God zegt: ‘Ik ga alle dingen nieuw maken’ – Op.21:5. In Handelingen 3:21 wordt dat genoemd:  “De wederoprichting aller din­gen”.

 Dat alles zit in het Woord.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *