Jaag de liefde na

Door dr. K.D Goverts

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste {Lett: grotere} van deze is de liefde”.  {1 Kor.13:13} Letterlijk vertaald: “Maar nu blijft (het staat in het enkelvoud) geloof, hoop, liefde”. Het zijn drie aspecten, die in wezen een eenheid vormen. De Statenvertaling heeft dat enkelvoud (blijft) wèl weergegeven: “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste { Lett: grotere} van deze is de liefde. (SV) Dus die drie zijn zo één met elkaar, dat het werkwoord zelfs in het en­kel­voud staat. Nu blijft: ‘geloof, hoop, liefde’. In de grondtekst staat er ook niets tussen. Dat is – zoals dat in de taalkunde heet – asyndetisch weer­gegeven. Het lijkt als het ware een soort drie-eenheid.

De werking van de liefde Gods is ons

Als we 1 Kor.13 goed tot ons door laten dringen, dan komt de verwondering boven. De liefde. “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”{1Joh.4: 19}. De liefde is lankmoedig, dat betekent, geduldig en mild. En wie geduld met mildheid paart zal de ander nooit kunnen afstoten. Daarom: “God is liefde”{1Joh.4:16}. Hij zal nooit iemand afstoten. Hij is de Heiland {Redder} der wereld. En Redder der wereld is Hij slechts als Hij ook daadwerkelijk redt. Net zoals Abraham slechts een erfgenaam der wereld is als hij ook daadwerkelijk de wereld beërft {Rom.4:13}. God wil in de mens Zijn Liefde weer wakker roepen. God kijkt als het ware met verwachting naar de mens, en vraagt vol van geduld en mildheid; accepteer je mijn Liefde al? Hij is het eigendom van de schepping, en wat denkt u, zal iemand het uit Zijn hand kunnen rukken. Zou er één schepsel verloren gaan? Hij is de Schepper, en de hemel en de aarde zijn van Hem. Heel de schepping zal uiteindelijk samen komen om Hem, Christus Jezus, de tweede Adam. Zoals Adam was bij de dieren in de Hof en over hen heerste, zo zal Christus, de tweede Adam, heersen over de nieuwe schepping, totdat  God zij alles in allen. Dan zal een ieder zich thuis voelen bij Hem, die zelf zegt:  “Maar nu blijft, geloof, hoop, liefde, maar de grotere van deze is de liefde”.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *