Jakob en Esau worden verenigd in sjaloom

Door dr. K.D Goverts

Genesis 28, de droom van Jakob te Bethel.

En ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn”  {Gen.28:21}. Hij zegt daar letterlijk in de Hebreeuwse tekst: ‘wesjaweti besjaloom’.  “als ik terugkeer in sjaloom naar het huis van mijn vader. Dus je kunt zeggen: Als ik in vrede, gaaf, mag terugkeren. Dat gaat veel die­­per. Want er wordt wel eens een beetje meesmuilend over deze tekst ge­daan, namelijk dat God aan Jakob dan een prachtige droom geeft en Jakob daar ver­volgens handel mee gaat drijven. Hij zegt dan: Here God, dit zijn mijn voor­waarden, als U dit en dat voor mij doet, dan bent U mijn God. En dan kun je daar een heel sarcastische preek over houden en zeggen: Ja, die Jakob toch, die wil boter bij de vis. Maar ik zie er nog wat anders in: iets veel diepers. Hij zegt: ‘Als ik te­rug­­keer’. Daar gaat het ten diepste om: de terugkeer van Israël naar het Be­loofde Land, want Jakob is Israël. Behouden terugkeren, in sjalom.

In Lucas 2 zingen de engelen in de Kerstnacht: Vrede op aarde, ze zin­gen over sjalom (sjalom ba’arets). God heeft het beloofd en Jakob haakt daarop in en hij geeft daar, om zo te zeg­gen, een soort bevestiging en zegt: Uw beloften zijn overgekomen en daar verbind ik mij aan, ik verbind mij aan U. Ik lees dit dus puur po­si­tief. Maar wat dan wel het punt is in wat Jakob zegt: de terugkeer naar het huis van mijn vader in sjalom. Maar dan denk je tegelijk: Als Jakob in sja­lom te­rug­keert naar het huis van zijn vader, dan heeft dat ook zijn betekenis voor Esau. Dan is Esau daarbij inbegrepen. Want hier speelt hetzelfde getalswaarde een rol: 376. Dus hij zegt in feite: als ik ‘in 376‘ terugkeer naar het huis van mijn vader. Hij had ook kunnen zeggen: Als ik ‘in Esau’ terugkeer naar het huis van mijn vader, dan is het goed. Met an­de­re woorden: Als Jakob en Esau ver­e­nigd zijn, dan is er sjalom.

‘Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,

die Jakob en Esau verenigt tezaam’. (Johan de Heer – 33)

Jakob en Esau worden verenigd in sjalom. Dat is Efeze 2:14: “Want Hij is onze vrede, die de twee één gemaakt heeft en de tussenmuur, die schei­­ding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft” {Ef.2:14}. Hij heeft ze bijeengeschapen tot een nieuwe mens (adam chadasj). Dat ge­­beurt er allemaal, als mensen en dingen in sjalom komen.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *