Wist u dat?

Landeigenaar

Wanneer iemand en put opent, of wanneer iemand een put graaft, zonder die te bedekken, en er valt een rund of ezel in, dan zal de eigenaar van de put vergoeding geven: hij zal er geld voor teruggeven aan de eigenaar ervan, maar het dode dier zal zijn eigendom zijn” {Exodus 21 vers 33}.

God schiep de mens en als Eigenaar van de mens houdt Hij Zichzelf uiteindelijk verantwoordelijk. Als de landeigenaar een kuil graaft op zijn land en vergeet toe te dekken, en een dier valt er in, en sterft, dan zal de landeigenaarvergoeding geven aan de eigenaar. God maakte een “kuil” in de Hof {de boom van goed en kwaad} en Hij dekte die niet toe. De mens viel erin door het eten van de vrucht. En dus, in overeenstemming met Gods eigen wet, was Hij er voor verantwoordelijk om het weer goed te maken. En goed maken deed Hij. Waarom? Omdat alle mensen Hem toebehoren, niet één uitgezonderd. En God, die Eigenaar is van alles wat er in de wereld is, incl. de mensen, deed het enige dat een verantwoordelijk Eigenaar kon doen. De verantwoording voor het herstel op Zijn eigen schouder nemen.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *