Liefde

door dr. K.D Goverts

Het Hebreeuwse woord voor “liefde”is “ahawaah”: אהבה

De totale getalswaarde hiervan is 13 {1+5+2+5}. De Bijbel leert, dat God liefde is: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde”{1Joh.4 vers 8}, en “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem”{1Joh.4 vers 16}.

Het Hebreeuwse woord voor “één” is “echad” אחד

De totale getalswaarde hiervan is ook 13 { 1+8+4}. “Eén” of “echad” wijst op de “de totaal Andere”, namelijk het Hoofd van de schepping. “echad”, אחד de 1 {alef} wijst op God Zelf, de 8 {cheeth} wijst op de Eeuwige en de 4 {daleth} wijst op het zichtbare. M.a.w.: God , de Eeuwige, drukt Zich in het zichtbare uit.

Overeenkomst tussen “echad” en ahawaah”

God is: Eén; Hebreeuws: “echad”= 13

God is: Liefde; Hebreeuws: “ahawaah” = 13

“Liefde “ kan omschreven worden als “het vermogen tot eenwording”. Bovendien kan “ahawaah” nog opgevat worden als de 1{nl. God}, die 5 {nl. genade} geeft. “Genade geven” is een uitdrukking van liefde. De liefde van God wordt in Zijn Zoon uitgedrukt, zie Romeinen 5 vers 8; “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is”.

Door op God te vertrouwen, door Zijn Liefde te accepteren, wordt de mens één met God. De liefde brengt alles onder dak. De N.B.G – vertaling zegt in 1 Kor.13 vers 7: “Alles bedekt zij….”. Maar letterlijk staat er: “de liefde brengt alles onder dak”. Dat is de “ahawaah”, de Goddelijke liefde. Hiermee zie je dat de liefde niet te delen is, de liefde is één, “de grotere van deze is de liefde”. {1Kor.13 vers 13}. In die Liefde, in die “eenwording” wordt al het verlorene weer tot zijn bestemming gebracht.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *