Over wie ontfermt Hij zich?

Door dr. K.D Goverts

Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tot Mozes: Over wie  Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn” {Rom. 9:14-16}. En deze tekst wordt ook vaak misbruikt. Dan wordt de tekst als volgt gelezen: Weet je hoe dat nu is bij God? Over wie ont­fermt Hij Zich? Nou gewoon over degenen over wie Hij Zich ontfermt. Dat moet je dus maar afwachten. En dan was er vroeger zo’n prachtige formule, dan zeiden ze: waar genade valt, daar valt hij vrij. Dus ja, waar valt de genade? Ja, dat is net zoiets als waar slaat de bliksem in? Dat weet je ook nooit van te voren. Een lot uit de loterij. Over wie ontfermt God Zich? Ja, dat weet je niet. Maar wat staat er nu in :15? Dat God Zich ontfermt! Dat staat er. Ik zal Mij ontfermen en Ik zal barmhartig zijn. Er staat niet dat God ook nog uit een ander vaatje tapt. Dat is het fundamentele punt: God is Eén. Hij heeft geen twee aangezichten.

En daar komt nu het fundamentele verschil met de uitleg van Cal­vijn. Die zegt, maar je weet niet over wie God Zich ontfermt. Mijn antwoord is dan: maar je weet het wél. Als er staat in :15 “over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen”, dan is het bekend over wie God Zich ontfermt. Want Hij ontfermt Zich op dat moment; want dat wordt gezegd door Mozes (Ex. 33:19) over het volk Israël en via Israël over alle vol­keren. Dus dat is niet een lot uit de loterij, maar dat is iets wat God geopenbaard heeft. Met als doel dat ze allemaal in die ontferming zullen delen. Dus wat staat er in vers 15? God zegt als Ik begin Mij ergens over te ontfermen, dan zal Ik Me erover ontfermen. En als Ik ergens begin barmhartig te zijn, dan ga Ik daarmee door tot het einde toe. Dus je zou dat 15e vers als volgt heel kort kunnen samenvatten: als God iets doet, dan is Hij consequent. Al moet de onderste steen boven komen. Maar dan gaat Hij er net zo lang mee door totdat die ontfer­ming bij de mensen is aangekomen. Die ontferming die komt ook aan. Het is niet zo dat God zegt: Ik verstuur een brief; komt hij aan dan heb Ik geluk gehad en komt die brief niet aan, nou ja dan retour afzender. Nee, God zegt: Ik ga net zo lang door totdat die brief aange­komen is.

Dat is die Herder, die net zo lang doorgaat met zoeken totdat Hij het 100e schaap gevonden heeft. Die Herder gaat door met zoeken. Hij zegt niet als er 99 zijn: nou ja, de meerderheid is binnen. Hij gaat ook niet een poosje zoeken en dan na een uur zegt Hij: ja, m’n tijd is om. Het beest is niet te vinden; Ik zou niet weten waar hij zit. Nou ja Ik heb m’n tijd erop zitten. Ik heb mijn best gedaan. Stom beest; eigen schuld. Dan had hij maar bij de kudde moeten blijven. Komt ervan. Pech gehad. Nee die Herder die gaat zoeken totdat Hij vindt. Dat is voor mij toch wel een sleutel geworden, dat God een expert is in het zoeken.

Geupload 17-10-2022

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *